پیغام خطا

 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 73 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 73 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 73 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 73 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).
 • Deprecated function: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead در _views_slideshow_preprocess_views_slideshow() (خط 76 در /home/gemandar/public_html/sites/all/modules/views_slideshow/theme/views_slideshow.theme.inc).

تقدیرنامه‌ها

جشنواره دست های طلائی

حضورموفق درجشنواره دست های طلائی درکشورترکیه شهراستانبول درسال 2011

لوح تقدیرازنمایشگاه دراتریش شهر وین

لوح تقدیرازنمایشگاه " تاثیرهنرایران برتمدن بشری" بمناسبت سی وپنجمین سالگرد صندوق اوپک دراتریش شهر وین مهرماه 1390

جشنواره فرهنگ وهنر ایران دربلاروس

دریافت لوح تقدیر درجشنواره فرهنگ وهنر ایراندربلاروس شهر مینسک درخرداد سال 1390

برگزیدگان آسیا و اقیانوسیه

دریافت لوح زرین در جشنواره  کشورهای دوقاره آسیاواقیانوسیه  درآبان ماه سال 1372 در تهران 

برگزیدگان آسیا و اقیانوسیه

 لوح تقدرازنخستین نمایشگاه آثاربرگزیده هنرمندان کشورهای آسیاواقیانوسیه باحضور 45 کشور درآبان ماه سال 1372 در تهران 

لوح برگزیده درآسیا واقیانوسیه

لوح تقدیربرگزیده درجشنواره برگزیدگان هنرمندان دوقاره آسیاو اقیانوسیه درسال1994 دراسلام آباد پاکستان باحضور 86 کشور

لوح تقدیر هنرمند پیشکسوت

تقدیرنامه دردومین نمایشگاه پیشکسوتان هنرهای سنتی در فرهنگستان صبا پائیز1384

لوح قدر دانی در روزجهانی صنایع دستی

تقدیرنامه درجشنواره روز جهانی صنایع دستی درسال 1384