اشک فانتزی

شناسه: 
311440890
تاریخ: 
اوت, 2011
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
مواد دیگر: 
طلا - عیار ۱۸
عرض: 
11.50mm
ارتفاع: 
10.00mm
طول: 
18.00mm
وزن: 
3.50gr
موجود: 
آری

در این اثر یک کریستال کامل پریت به صورت طبیعی در داخل سنگ فیروزه پدید آمده است