سرجغد

شناسه: 
592s59300
تاریخ: 
ژوئیه, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
36.00mm
ارتفاع: 
20.00mm
طول: 
40.00mm
وزن: 
31.00gr
موجود: 
آری