سرمه دان (تن)

شناسه: 
7524159300
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
مواد دیگر: 
نقره
عرض: 
40.00mm
ارتفاع: 
18.00mm
طول: 
34.00mm
وزن: 
36.00gr
موجود: 
آری