سرمه دان

شناسه: 
3824109300
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
عرض: 
33.00mm
ارتفاع: 
24.00mm
طول: 
47.00mm
وزن: 
47.00gr
موجود: 
آری