سرمه دان

شناسه: 
3554109300
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
تندیس
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
عرض: 
18.00mm
ارتفاع: 
18.00mm
طول: 
53.00mm
وزن: 
26.00gr
موجود: 
آری