سپرساسانیان

شناسه: 
4832109300
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
عرض: 
36.00mm
ارتفاع: 
9.00mm
طول: 
54.00mm
وزن: 
11.00gr
موجود: 
آری