شمع فروزان

شناسه: 
7834207500
تاریخ: 
اوت, 1975
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
عرض: 
50.00mm
ارتفاع: 
50.00mm
طول: 
160.00mm
وزن: 
500.00gr
موجود: 
خیر

طرح ازدوتکه عقیق ویک مروارید  بعنوان فتیله شمع  تشگیل شده است و در موزه سنگ ایران نگهداری میشود