صبو (خمره باستانی)

شناسه: 
4850909300
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
عرض: 
26.00mm
ارتفاع: 
33.00mm
طول: 
55.00mm
وزن: 
23.00gr
موجود: 
آری