فانتزی

شناسه: 
316000850
تاریخ: 
اوت, 2007
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
27.00mm
ارتفاع: 
15.00mm
طول: 
27.50mm
وزن: 
18.30gr
موجود: 
آری