لب

شناسه: 
0410058900
تاریخ: 
مارس, 2011
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
مواد دیگر: 
طلا - عیار ۱۸
عرض: 
15.00mm
ارتفاع: 
6.50mm
طول: 
28.00mm
وزن: 
5.50gr
موجود: 
آری