پیله در کهروبا

شناسه: 
7420008800
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
مواد دیگر: 
طلا - عیار ۱۸
عرض: 
21.00mm
ارتفاع: 
9.00mm
طول: 
32.00mm
وزن: 
4.00gr
موجود: 
آری