گل عطردان

شناسه: 
3870409300
تاریخ: 
اوت, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
مواد دیگر: 
طلا - عیار ۱۸
عرض: 
35.00mm
ارتفاع: 
10.00mm
طول: 
40.00mm
وزن: 
20.00gr
موجود: 
آری