گل پروانه

شناسه: 
315F09300
تاریخ: 
ژوئیه, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
عرض: 
82.00mm
ارتفاع: 
11.00mm
طول: 
50.00mm
وزن: 
45.00gr
موجود: 
آری