گل

شناسه: 
1130109300
تاریخ: 
ژوئیه, 2014
نوع: 
آویز
سنگ های گرانبها: 
نگین ها: 
مواد دیگر: 
طلا - عیار ۱۸
عرض: 
44.00mm
ارتفاع: 
7.00mm
طول: 
44.00mm
وزن: 
37.00gr
موجود: 
آری